Mobile Navigation

Site Header & Navigation

General Manager Belgium

 

CASE STUDIES

View in English
View in French
View in Dutch

Consumer, retail and luxury goods

Belgium

 

Assignment

Hays Executive was tasked with finding a General Manager for a market leader in the automotive sector. Our branch knowledge and strong networks in the region allowed us to respond to our clients’ requirements, quickly and efficiently.

Our branch knowledge and strong networks in the region allowed us to respond to our clients’ requirements, quickly and efficiently.

 

Solution

In close collaboration with the board, we defined all key competencies for this position of high strategic importance and pointed out any important points, taking into account that two cultures needed to be harmonised. Thanks to our insight, we were asked to write the confirmation letter.

Together with our client, we identified a target group, consisting exclusively of Benelux-based companies who were active in the automotive sector. We also defined a second target group of companies with a comparable environment, as second priority.

 

Result

Our very specific search based upon the first priority target list delivered the shortlist of three candidates within a period of eight weeks.

Biens de consommation, distribution et luxe

Belgique

 

Mission

En tant que fournisseur dans le monde automobile, notre client occupe une place de premier plan en Europe et est notamment le leader du marché au Benelux. Dans le cadre d’une fusion entre la société belge et un concurrent néerlandais, le recrutement d’un(e) Directeur/(rice) a été envisagé. La mission était claire : optimiser l’organisation de l’entreprise et dans un deuxième temps, assumer la responsabilité globale pour le Benelux.

Notre connaissance du secteur associée à notre réseau relationnel au Benelux, faisaient de Hays Executive le partenaire idéal. La confidentialité, la discrétion et la compréhension des deux cultures ont en outre joué un rôle essentiel dans la réussite de ce recrutement.

 

Enjeu

En collaboration étroite avec le Conseil d’Administration, Hays Executive a défini les compétences clés pour ce poste stratégique. Nous avons également pris en compte l’harmonisation des deux cultures comme élément essentiel. Grâce à notre compréhension de la problématique et à notre savoir-faire, la rédaction de lettre de mission nous a également été confiée. En accord avec le client, nous avons identifié un groupe d’entreprises cibles, constitué exclusivement d’entreprises ayant une structure Benelux et de surcroît opérant dans le même secteur ou dans un secteur similaire. Nous avons déterminé un deuxième groupe d’entreprises comme alternative.

 

Résultat

Le recours à la deuxième cible n’a pas été nécessaire. La recherche approfondie à partir de la première sélection a permis d’identifier en huit semaines trois candidats, dont le candidat retenu assume aujourd’hui parfaitement ses responsabilités à son poste.

Retail en luxe artikelen

België

 

Opdracht

Onze opdrachtgever is als toeleverancier in de automotive wereld, prominent aanwezig in Europa en marktleider in o.a. de Benelux. In het kader van een fusie tussen het Belgisch bedrijf en een Nederlandse concurrent, ontstond de concrete vraag voor een nieuwe General Manager. De missie was duidelijk : optimalisatie van de Belgische onderneming en in een tweede faze de globale verantwoordelijkheid voor de Benelux.

Onze sectorkennis alsook ons relationeel netwerk op Benelux niveau, maakte van Hays Executive de geschikte rekruteringspartner. Verder speelde confidentialiteit, discretie en begrip van beide culturen een essentiële rol voor het welslagen van deze procedure.

 

Oplossing

In nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur, definieerde Hays Executive de key competenties voor deze strategisch uiterst belangrijke positie. Mede door het feit dat hier twee culturen op elkaar dienden afgestemd te worden, bepaalden wij eveneens enkele cruciale aandachtspunten. Dankzij onze inzichten en kBusiness development manager Germany-how, werd het opstellen van de Assignment Letter eveneens aan ons toevertrouwd. In samenspraak met onze opdrachtgever, stelden wij een duidelijk afgebakende target group op, met daarin enkel bedrijven met een Benelux structuur én actief in dezelfde sector of aanverwante. Daarnaast bepaalden we tevens een tweede target groep van bedrijven in een gelijkaardig type werkomgeving, als tweede prioriteit, indien dit nodig zou blijken.

 

Resultaat

Deze tweede target list, dienden we niet meer aan te spreken. Dankzij deze zeer gerichte zoektocht op basis van de eerste target list, leverde dit ons binnen de 8 weken een short list van 3 kandidaten op, waarvan de finale kandidaat vandaag nog steeds een succesvolle invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheden.