Mobile Navigation

Site Header & Navigation

Country Page Sweden

GLOBAL OFFICES

View in English
View in Swedish

Sweden

Hays Executive in Sweden, from its base in Stockholm, is able to both serve the domestic market and to leverage opportunities for cooperation with our international network. Our consultants also have an excellent track record of delivering searches in Norway and in Finland.

Hays Executive offers the following services in Sweden:

 • Direct Search – a clearly defined and strategic sweep of target clients and our consultants’ own networks to identify exceptional performers and present the best fit for your organisation.
 • Advertised Search & Selection – a carefully written and strategically placed advertisement combined with our own database sources candidates from the widest possible talent pool.
 • Business Intelligence – we comprehensively maps a specific target client list in order to provide information for benchmarking purposes or to evaluate possible recruitment needs.

As with all of Hays Executive’s continental European offices, our consultants operate across a number of Industry Practices, covering the following sectors:

 • Consumer, retail and luxury goods
 • Financial services
 • Industry
 • Technology and communications

We also offer functional expertise in Human Resources, Finance, Tax & Treasury and Sales & Marketing.

Hays Executive Sverige som är baserat i Stockholm och som rekryterar till den inhemska marknaden har även möjlighet till samarbete med Hays internationellt. Våra konsulter har god erfarenhet av att rekrytera inte bara i Sverige utan även i Norge och Finland.

Hays Executive erbjuder följande tjänster:

 • Search – vilket innebär kartläggning av marknaden, var man hittar lämpliga kandidater såväl i olika branscher som i våra egna nätverk, samt samarbete med upparbetade nätverk både nationellt och internationellt för att nå en optimal lösning
 • Urval – en noggrant bearbetad annons som placeras strategiskt på de annonseringsställen som är bäst lämpade för den aktuella tjänsten kombinerat med sökning i vår egen databas
 • Business Intelligence

Samtliga Hays Executive kontor i Europa arbetar med de flesta branscher :

 • Konsument & detaljhandel
 • Finans
 • Industri
 • Teknologi & kommunikation

Och erbjuder expertis inom:

 • Human Resources
 • Finance
 • Tax & Treasury
 • Sales & Marketing

Filosofi

Hays Executive startades för att kunna erbjuda den marknad vi riktar oss till en komplett service inom rekrytering och ett komplement till övriga affärsområden inom Hays . Hays Executive rekryterar till höga tjänster inom ledande befattningar och seniora specialister vilket gör att Hays idag kan skräddarsy lösningar efter kundens behov. Tidigare har kunderna vid behov av dessa tillsättningar varit tvungna att anlita specifika executiveföretag istället för att som nu kunna få allt under ett tak. Hays Executive bygger på ett väl utbyggt nätverk och en kandidatpool som hela tiden hålls à jour av våra erfarna rekryteringskonsulter. Våra rekryteringskonsulter har i snitt 12 års erfarenhet av search och urval. De är en mix av duktiga individer med ett förflutet från andra executive företag, egna företagare och/eller lång erfarenhet av att ha arbetat inom Hays koncernen. Samtliga har handplockats till Hays Executive och har värderingar som stämmer överens med Hays Executives kultur. Inte minst hur man bemöter kunden och hur man på bästa sätt tillfredsställer kundens behov för att skapa ett gemensamt långsiktigt samarbete.

Internationellt arbetar vi över gränserna mellan våra olika Hays Executive kontor. Vi delar inte bara samma databas utan även den expertiskompetens som finns tillgänglig på olika platser världen över inom Hays koncernen. Detta gör att vi kan hitta kandidater över hela världen, såväl internationell specialistkompetens som utandssvenskar som vill flytta hem. När du arbetar med Hays Executive arbetar du inte med en expert utan många. Vår vilja att lyckas har vi gemensamt över gränserna samtidigt som vi delar våra framgångar.

När du väljer att arbeta med Hays Executive startar vi genom att göra en grundlig kartläggning av hur vi ska lägga upp processen för att skapa det långsiktigt bästa resultatet för er organisation. Tillsammans med er beslutar vi oss för om vi ska arbeta med direkt search, urval eller en blandning av båda alt. Business Intelligence. Det viktigaste för oss är att vi uppnår absolut bästa resultat då kundnöjdheten är av största vikt för vårt framtida samarbete. Våra team, såväl rekryteringskonsulter som researchers är motiverade och entusiastiska inför utmaningen, vi är tydliga i vår kommunikation och proaktiva. Allt för att nå långsiktig framgång, där ni känner förtroende för Hays Executive som utmynnar i ett framtida gott samarbete.

Philosophy

Hays Executive was set up to provide an array of recruitment services that are complementary to those offered by other business lines within Hays, and tailored to the markets in which we operate.

We typically recruit Directors and Functional Heads, operating in a market segment where historically client needs have been served by either mandating board advisory firms to operate at a level below where their real added value lies, or by relying upon middle management partners to ’raise their game’ and apply their methodology to a level of profile with which they may be unfamiliar.

Our business model relies on the ability to identify both outstanding passive and active candidates both by harnessing the massive volumes of information available in this information age and our extensive personal networks.

Our consultants, who have an average of 12 years search and selection experience, all have a strong track record at other search firms and are the most senior recruiters from within the Hays Group. They have been hand-picked to ensure that their own values correspond to Hays Executive’s core principle of putting a community of knowledge to work for our clients every day.

We operate on an international basis that is seamless. Working from a single international CRM/database, this tool enables freedom of information sharing within our community. But far beyond mere tools, we share an openness and desire to cooperate in order to put client satisfaction at the centre of every decision we make.

When you work with us, you are not working with one but many experts. Our will to succeed is a collective one, and we take delight in all of the successes we achieve. Each success ensures a legacy that will benefit us all.

When you choose to work with Hays Executive, we take the time to study which of our services will deliver the right long term result for your organisation. Whether a direct search, advertised search and selection or business intelligence, we ensure that your interests are at the heart of every decision we make.

Our teams of consultants, researchers and administrators are unashamedly enthusiastic about helping you to solve your recruitment challenges. We are transparent in our communications, proactive when dealing with the difficulties we face and above all dedicated to achieving long term success for your organisation.

Practice areas

Affärsområden

Industri

I Sverige har vi nära samarbete med företag som t ex Siemens och ITT Water and Wastewater. Hays Executive har länge arbetat med företag inom området och har därför personal med god branschvana och erfarenhet av ett stort antal gjorda rekryteringar. Exempel på tjänster är ledande befattningar som Area Managers som har ansvar för områden nationellt och då över hela Sverige. Men även internationellt med kunskap om andra kulturer och språk och dessa har vi searchat fram i andra länder. Förutom ledande befattningar har vi rekryterat till specialisttjänster som Bolagsjurister och Controllers på högre nivå.

Teknologi och kommunikation

Sedan en längre tid tillbaka har Hays Executive i Stockholm samarbete med ett antal företag i Telecom branschen. Vi har länge hjälpt Telia och Ericsson med många höga befattningar såväl inom ledande positioner som specialisttjänster. Tobii Technology är ett annat företag som nyttjar våra tjänster. IT-branschen är också ett område som vi har lång erfarenhet från och där har vi sedan länge ett gott samarbete med både HP, GE och många andra företag. Detta har gjort att vi har personal med god insikt i hur dessa branscher fungerar och vad man efterfrågar för att bli framgångsrika. Exempel på tjänster är Executive Sales, PR-chef, Inköpschef och Försäljningschef.

Konsument och detaljhandel

Ett land som Sverige är känt för varumärken inom möbelbranschen och IKEA som är det mest välkända har idag avtal med Hays Executive. På senare tid har Hays Executive specialiserat sig på rekrytering även till denna bransch och varit involverad i tjänster som specialister inom HR.

Finans

Hays Executive i Stockholm har personal med utbildning inom ekonomi och god erfarenhet från rekrytering inom både ekonomi och finans. Vi har rekryterat såväl CFO till stora internationella företag och med stort personalansvar som till specialisttjänster t ex internrevisorer., business controller osv. Exempel på företag vi samarbetar med är Nordea och Euroclear. Vi har även rekryterat personal i Norge när vi hjälpte Western Union Bank att hitta sin nya Country Manager.

Industry

Our Executive team has extensive experience of recruitment assignments within the Industry sector, having worked closely with companies such as Siemens and ITT Water and Wastewater. We have recruited for a range of senior positions both in Sweden and internationally, from area managers through to corporate lawyers and financial controllers.

Technology and communications

We have forged strong relationships with a number of companies in the IT and telecoms sectors. We have used our in-depth understanding of the market and our extensive network of highly skilled professionals to help organisations like Telia Sonera, Tobii Technology and GE fill a large number of leadership and senior specialist level vacancies. Examples of the positions we have filled include European Sales Manager, Public Relations Manager, Purchasing and Sales Manager.

Consumer, retail and luxury goods

We have helped many major internationally renowned brands, such as IKEA. Our Stockholm office has experience recruiting for senior positions across many companies in the Consumer & Retail sector, for a range of specialist skills, including HR and logistics, to name but two.

Financial services

Our consultants are not only experienced Financial services recruiters but also possess relevant qualifications. We have recruited for top financial positions such as CFOs with management responsibility for many employees as well as for more specialist niche services such as internal auditors and financial controllers. Some of the companies we have worked with include Nordea and Euroclear. We have also recruited senior staff to Western Union Bank in Norway who asked us to help them find a new Country Manager.

Client Footer Global Offices

Explore our world