Mobile Navigation

Site Header & Navigation

Managing Director Poland 2 Copy

 

CASE STUDIES

View in English
View in Polish

Industry

Poland

 

Assignment

Hays Executive was asked to recruit a Managing Director, Poland for one of the world’s leading specialists in the field of metal processing for the construction industry. We were appointed because of previous successful cooperation with Hays Poland. The Managing Director reports directly to the General Manager of the company in the Netherlands.

Solution

Assisted by the in-house research team, local companies of similar business model were identified and selected managing directors were approached. The responses from the executive search were screened and suitable qualified candidates were interviewed. We identified more than 30 companies with similar business models across Poland and sales and operations managers were approached.

Result

A selected shortlist consisting of seven (three local and four ready to relocate) qualified candidates for the role was provided to the client within six weeks.

After the client conducted a series of interviews and psychometric tests based on our cooperation with SHL, they offered one candidate the Managing Director position. We completed extensive verbal references and helped finalise contracts – the chosen candidate accepted the offer.

Przemysł

Poland

 

Misja

Naszym klientem jest jedna z wiodących firm, specjalizująca się w przetwarzaniu metalu w celach konstrukcyjnych. Swoje usługi firma kieruje do wielu sektorów takich jak kolejnictwo, konstrukcje budowlane, stadiony i złożone projekty architektoniczne. Dzięki wcześniejszej owocnej współpracy z Hays Poland, Hays Executive został wybrany, aby przepeprowadzić rekrutację na stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Polskę. Dyrektor zajądzający raportuje bezpośrednio do Dyrektora Generalnego Grupy.

Zaproponowane rozwiązanie

Po uzgodnieniu profilu stanowiska Hays Executive opracował szczegółową strategię poszukiwań koncentrując się na firmach o podobnym modelu biznesowym, działających lokalnie. Dedykowany zespół researcherów zidentyfikował lokalne firmy z branży metalowej i w porozumieniu z konsultantem prowadzącym dokonał wyboru potencjalnych kandydatów pracujących na stanowiskach Dyrektora Zarządzającego. Po wstępnych rozmowach telefonicznych kandydaci zostali zaproszeni do odbycia rozmów z Hays Executive. W drugiej rundzie zidentyfikowaliśmy ponad trzydzieści firm działających w całej Polsce, operujących w podobnym modelu biznesowym. Managerowie Sprzedaży i Operacyjni zostali zapoznani z ofertą.

Rezultat

W ciagu sześciu tygodni klientowi została zaprezentowana krótka lista zawierająca 7 (3 kandydatów lokalnych i 4 gotowych do relokacji) profili kandydatów. Po przeprowadzeniu rozmów z klientem oraz testów psychometrycznych, we współpracy z SHL, został wybrany kandydat któremu złożono ofertę pracy. Wybrany Dyrektor Zarządzający bardzo dobrze odnalazł się w swojej roli i jest obecnie osiągającym sukcesy managerem.