Mobile Navigation

Site Header & Navigation

Procurement Manager Poland Copy

 

CASE STUDIES

View in English
View in Polish

Industry

Poland

 

Assignment

Hays Executive was asked to recruit a Procurement Manager for Poland, Germany & Czech Republic for a client, operating in the construction material and road construction businesses owned by a worldwide leader in the extraction industry.

The Procurement Manager directly reports into the Business Director Poland, Germany & Czech Republic.

Solution

Given the profile of the job role, a highly proactive executive search methodology was adopted. Operating on a retained basis, a hybrid approach of executive search was undertaken.

Assisted by our in-house research team, 30 target organisations were identified and selected procurement managers were approached. The responses from the executive search were screened and suitable qualified candidates were interviewed.

Result

A selected shortlist of four qualified candidates for the role was provided within five weeks. After the client conducted a series of interviews, they offered one candidate the Procurement Manager position.

We completed extensive verbal references and helped finalise contracts. The chosen candidate accepted the offer and is currently managing a team of eight.

Przemysł

Poland

 

Misja

Naszym klientem jest firma będąca liderem branży wydobywczej na świecie. Hays Executive został wytypowany aby zrealizować projekt rekrutacyjny na stanowisko Dyrektora ds. Zakupów odpowiedzialnego za rynki Polski, Czech i Niemiec. Stanowisko w strukturze firmy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Regionalnemu. O wyborze firmy Hays Executive zadecydowalo doświadczenie w realizacji projektów executive search w sektorze przemysłowym, w szczególności w firmach produkcyjnych.

Zaproponowane rozwiązanie

Po stworzeniu opisu stanowiska Hays Executive opracował szczegółową strategię poszukiwań koncentrując się na firmach o podobnym modelu biznesowym, działających w branży tożsamej bądź zbliżonej do branży klienta. Dedykowany zespół researchu zidentyfikował 30 firm i w porozumiieniu z konsultantem prowadzącym dokonał wyboru potencjalnych kandydatów. Po wstępnych rozmowach telefonicznych 10 kandydatów zostało zaproszonych do odbycia rozmów z Hays Executive.

Rezultat

W ciagu 5 tygodni klientowi zostala zaprezentowana krótka lista zawierająca 4 profile kandydatów. Po przeprowadzeniu rozmów z klientem został wybrany kandydat któremu zlożono ofertę pracy. Wybrany Dyrektor ds. Zakupów jest obecnie bardzo cenionym pracownikiem firmy, zarządzajacym ośmioosobowym zespołem.