Mobile Navigation

Site Header & Navigation

Managing Director Poland 3 Copy

 

CASE STUDIES

View in English
View in Polish

Industry

Poland

 

Assignment

Hays Executive was asked to comprehensively map a specific target client list in order to provide information to evaluate a possible recruitment need for a Managing Director and set a benchmark for the client’s organisation, one of the leading international transportation and shipping companies.

Solution

Our consultant assisted the client to prepare the job role and an in-depth candidate description was formulated. Operating on a retained basis, an executive search and business intelligence methodology was adopted.

Assisted by the in-house research team, 15 companies were identified, benchmarked and confronted with client’s needs implicated by the business model. The long list of selected candidates who might be relevant was prepared and presented to the client along with the consultant’s evaluation.

Result

Client received the complex information about the companies operating in their sector with the stress on job profiles presented by candidates holding similar positions. This resulted in taking the final decision on the job perimeter and continuing the process to the next stage.

Przemysł

Poland

 

Misja

Nasz klient jest dużym, ustawicznie zwiększającym swoją pozycję graczem na krajowym i międzynarodowym rynku usług transportowo – logistycznych. Hays Executive został wybrany do przeprowadzenia badania rynku w celu zmapowania firm bliższej i dalszej konkurencji klienta, mającego na celu dokładne zdefiniowanie potrzeby rekrutacyjnej w kierunku poszukiwań Dyrektora Zarządzającego oraz ustanowienie punktu odniesienia w relacji z konkurencją.

Zaproponowane rozwiązanie

Konsultant Hays Executive po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta przygotował kompleksowy opis zakresu obowiązków, w odniesieniu do którego został zaprojektowany proces identyfikacji kandydatów i przeprowadzenia badania potencjału rynku. Zespół reaserchu zidentyfikował 15 firm, które zostały porównane z modelem działania przedsiębiorstwa naszego klienta.

Została przygotowana długa lista kandydatów którzy potencjalnie odpowiadają potrzebom określonym dla zdefiniowanego stanowiska, zaprezentowana klientowi wraz z oceną przeprowadzoną przez konsultanta.

Rezultat

Klientowi została dostarczona kompleksowa informacja na temat firm działających w sektorze z naciskiem na porównanie z profilami osób piastujących podobne stanowiska. Efektem tego było podjęcie przez klienta decyzji o ostatecznym kształcie obowiązków Dyrektora zarządzającego i kontynuacji projektu na kolejnym etapie.