Mobile Navigation

Site Header & Navigation

Operations Director Belgium

 

CASE STUDIES

View in English
View in French
View in Dutch

Industry

Belgium

 

Assignment

One of the leading companies in specific distribution, part of an international group with its corporate HQ in France, asked us to search for their next Operations Director. The ideal candidate would be responsible for running the entire Belgian distribution network and have responsibility for over 500 staff.

 

Solution

Potential candidates needed to not only have a previous track record within a logistics environment but also demonstrate prior experience of trade union negotiations. Following extensive research, we determined a target list of around 12 companies.

 

Result

We managed to find many potential candidates in a short timeframe but only four were shortlisted. We took great care in finding candidates who would fit in with the company culture and the personal style of the management team.

Industrie

Belgique

 

Mission

Une des entreprises principales de distribution spécifique, faisant partie d’un groupe international ayant son siège en France, nous a confié la mission de recruter son/sa Directeur(rice) des Opérations. Il/Elle assume la responsabilité finale des opérations du site central belge et des différents centres de distribution répartis dans le pays, ainsi que tous les aspects logistiques. Ainsi il/elle gère environ 500 personnes avec pour principale mission l’optimisation de l’ensemble des process et l’accompagnement de la Direction dans la mise en œuvre du changement.

 

Enjeu

Etant donné la spécificité du secteur d’activité, de l’environnement syndicalisé et de la mise en œuvre d’une politique radicale de modernisation, il était impératif d’identifier des candidats qui, en plus de leur compétence logistique, pouvaient se prévaloir d’une expérience significative en matière de négociations syndicales, et d’accompagnement d’ouvriers et d’employés en période de mutations, etc. A partir d’une étude de marché menée par notre équipe de recherche, Hays Executive a établi une liste d’une douzaine d’entreprises cibles qui avaient récemment connu des évolutions comparables engendrant des conflits avec le personnel.

 

Résultat

Cette recherche a permis à Hays Executive d’identifier rapidement de nombreux candidats potentiels bénéficiant d’une expérience représentative. Quatre candidats ont été sélectionnés en fonction de leur personnalité et de leur style de management en plus de leurs compétences techniques. Notre approche a été une réussite offrant au candidat la possibilité de développer ses compétences mais également de nous permettre de nouer des relations étroites et enrichissantes avec l’équipe de Direction. La satisfaction d’une mission constructive pour les deux parties.

Industrie

België

 

Opdracht

Eén van de voornaamste bedrijven in specifieke distributie, deel uitmakend van een internationale groep met hoofdkwartier in Frankrijk, gaf ons de opdracht op zoek te gaan naar een Operations Director. Deze draagt de eindverantwoordelijkheid voor de operaties op het Belgische hoofdkantoor en in de verschillende distributiecentra verspreid over het land, alsook voor het volledige logistieke gebeuren. M.a.w. een personeelsverantwoordelijkheid van ong. 500 personen, met daarbij een focus op optimalisatie en het doorvoeren van change management, deel uitmakend van het management team.

 

Oplossing

Gezien de specificiteit van de activiteit, de vakbondsgezinde omgeving én het doorvoeren van een grondig moderniseringsbeleid, was het essentieel kandidaten te vinden die, naast logistieke vakkennis, relevante ervaring konden voorleggen op het vlak van vakbondsonderhandelingen, motiveren van arbeiders en bedienden in tijden van verandering, etc... Op basis van een beknopt marktonderzoek door ons research team, stelde Hays Executive een target list samen van een twaalftal bedrijven die recentelijk een gelijkaardige change hadden doorgemaakt met de daaraan verbonden personele problematiek.

 

Resultaat

Dit zoekproces leverde Hays Executive op korte tijdspanne veel potentiële kandidaten op met zeer representatieve ervaring, waaruit we zelf 4 shortlist kandidaten selecteerden die qua persoonlijkheid het nauwst aansloten bij de cultuur van het bedrijf alsook bij de stijl van het management team. Daarin zijn we met glans geslaagd. Deze opportuniteit bleek niet alleen perfect aan te sluiten bij de verwachtingen en de verder te ontwikkelen capaciteiten van de finale kandidaat. Tijdens onze evaluatieronde, bleek dat hij bovendien nog een verrijkende en nauwe samenwerking met het management team had kunnen uitbouwen. M.a.w. een win/win situatie voor alle partijen.