Mobile Navigation

Site Header & Navigation

Plant Manager Netherlands Copy

 

CASE STUDIES

View in English
View in Dutch

Industry

The Netherlands

 

Assignment

Hays Executive was asked to recruit a plant manager / managing director to manage and reorganise the European facility for the Dutch production site for a major operating holding company with a turnover of over four billion euros. We were selected because of our track record in the production and industry sector.

Solution

Given the profile of the job role, a highly proactive executive search methodology was adopted. Operating on a retained basis a hybrid approach of executive search was undertaken. Assisted by the in house research team, 20 target organisations were identified and selected plant managers approached. The responses were screened and suitable qualified candidates were interviewed.

Result

A selected shortlist consisting of five qualified candidates was provided to the client within six weeks. After a series of interviews, the client offered the job to one of the shortlisted candidates. We completed several verbal references and assisted in finalising the contracts. The final candidate accepted the offer and is currently very successful in managing the production site. He reorganised the Dutch company and has been instrumental in motivating management and staff.

Industrie

The Netherlands

 

Opdracht

Onze opdrachtgever is een Holding met drie werkmaatschappijen. In 2006 bedroeg de omzet Euro 4,1 mld met een winst van Euro 104 mln. Hays Executive werd gevraagd een Plant Manager/Managing Director te werven voor hun Nederlandse productie site. Hays Executive werd gekozen vanwege hun goede staat van dienst binnen de sector Industry. De Plant Manager is verantwoordelijk voor het leiding geven en reorganiseren van de Europese productie faciliteit.

Oplossing

Rekening houdend met het profiel van de functie werd een zeer proactieve executive search werkwijze ingezet. Werkend vanuit een wederzijds commitment door een betaalde zoektermijn, werd een meervoudige executive search benadering gehanteerd. Ondersteund door het research team, werden twintig kansrijke organisaties als doelen geïdentificeerd, waarbij geselecteerde Plant Managers werden benaderd. De uitkomsten van de executive search werden getoetst en passende, geschikte kandidaten werden geïnterviewd.

Resultaat

Een geselecteerde shortlist bestaande uit vijf gekwalificeerde kandidaten werd binnen zes weken gepresenteerd aan de opdrachtgever. Nadat de opdrachtgever enkele interview-ronden had gehouden, boden zij hun favoriete kandidaat de baan aan van Plant Manager/Managing Director.